Telefon +36.30.9720705

Házirend

Pin It

A  Nita Health Center területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

A Nita Health Center területén TILOS:
- a dohányzás és az alkohol fogyasztása
- az olyan tevékenység, amely a Nita Health Center szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
- minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
- az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése.

A Nita Health Center az órarendben foglaltak szerint van nyitva. A termet az óra kezdés előtt 10 perccel lehet használatba venni.

Az órákra előre be kell jelentkezni.

A bérleteseknek lehetőségük van több alkalomra, vagy akár több hétre előre is bejelentkezni. Lemondási határidő: az óra kezdése előtt legkésőbb 12 órával. Amennyiben a lemondás a megadott időtartamon belül esik, vagy ha a foglalt órán nem jelenik meg a vendég, akkor az alkalom levonásra kerül a bérletéből. Ha alkalmi jeggyel veszel részt az edzéseken, akkor a le nem mondott edzés, illetve a lemondási határidőbe bele eső óra lemondása a következő alkalommal, amikor edzésre jössz, felszámolásra kerül. Megértésed köszönjük!

A bérletek névre szólnak, nem átruházhatók.  A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

Bejelentkezni, és időpontot lemondani a kapcsolat menüpontban megadott NitaCenter telefonszámon lehet, amely elérhető hétfőtől péntekig 9:00-16:00-ig. Sms-ekre nem áll módunkban válaszolni.

A terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.

Az órák 3 főtől vannak megtartva.

Az eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég saját felelősségére használhatja.

A terem területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Nita Health Center üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Nita Health Center üzemeltetőjének köteles leadni. Az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Távozás után a szekrényekben, valamint a teremben ne maradjon szemét (zsebkendő, ásványvizes palack, stb…).

Jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Nita Health Center területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Nita Health Center jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Pin It